ÄO-testituloksesi

Onnittelut ポンコツ!

Tekemäsi ÄO-testi on kehitetty Ravenin progressiivisten matriisien pohjalta. Testi mittaa yleistä älykkyyttä: logiikkaa, selkeää perustelukykyä ja monimutkaisten asioiden ymmärrystä, sekä kykyä säilyttää ja toistaa tietomalleja, jota joskus uusiutumiskyvyksikin kutsutaan.

On syytä ottaa huomioon, että historiallisista syistä tarkasteltuna tavanomaisen ÄO:n keskiarvoksi on asetettu 100. Läpäisemäsi testi on suunniteltu siten, että ehdokkaiden keskimääräiseksi tulokseksi on arvioitu 100. Jokaisella testikandidaatilla on mahdollisuus vertailla saamaansa tulosta erilaisten parametrien pohjalta luotuihin tilastoihin.

Juuri suorittamasi testin perusteella ÄO:si on 132.

Tämä ÄO-pistemäärä on arvio. Tuloksesi saattaa muuttua sen hetkisestä kunnostasi tai olosuhteista riippuen, joiden alaisuudessa testi suoritetaan

ÄO:n yleinen ja kansainvälinen jakautuminen

Kuulut 2% maailman älykkäimmistä ihmisistä. Olet älykkäämpi kuin 98% väestöstä.

Jakautuminen ikäryhmittäin

Kuulut 2% ikäryhmäsi älykkäimmistä ihmisistä. Olet älykkäämpi kuin 98% ikäryhmäsi ihmiset.

Jakautuminen tutkintotasoittain

Kuulut 3% tutkintotasosi älykkäimmistä ihmisistä (> 5 vuoden tutkinto). Olet älykkäämpi kuin 97% tutkintotasosi ihmisistä.

Jakautuminen opintoaloittain

Kuulut 4% opintoalasi älykkäimmistä ihmisistä (Tekniikka ja teknologia). Olet älykkäämpi kuin 96% opintoalasi ihmisistä.

Mikä on ystäviesi ÄO?

Linkki tuloksiisi:


Linkki testiin: