IQ-testresultat

Grattis ポンコツ!

IQ-testet du har gjort är en utveckling av Ravens progressiva matrisbegrepp. Det mäter domänen för allmän intelligens: den mäter logik, förmågan att resonera tydligt och förstå komplexiteten, liksom förmågan att behålla och reproducera informationsmönster, ibland kallad reproduktionskapacitet.

Tänk framför allt på att den genomsnittliga IQ-nivån är historiskt sett 100. Testet som du har gjort är utformat så att kandidaternas genomsnittliga resultat är 100. Sedan kan varje kandidat, enligt resultatet som han uppnår, jämföra sitt resultat med statistiken över olika parametrar.

Baserat på resultaten från det test du just har avslutat, är din IQ-poäng 132.

Denna IQ-poäng är en uppskattning. Din poäng kan ändras beroende på din form och omständigheterna under vilka du tar testet.

Allmän och internationell distribution av IQ

Du är bland 2% av världens smartaste människor. Du är smartare än 98% of the population.

Distribution efter åldersgrupp

Du är bland 2% av de smartaste människorna i ditt åldersintervall. Du är smartare än 98% av befolkningen i din åldersintervall.

Distribution efter studienivå

Du är bland 3% av de smartaste personerna på din studienivå (> 5 års studier). Du är smartare än 97% v befolkningen på din studienivå.

Distribution efter utbildningsinriktning

Du är bland 4% av de smartaste personerna i din utbildningsinriktning (Teknik). Du är smartare än 96% av befolkningen i din utbildningsinriktning.

Vad är IQ för dina vänner?

Länken till ditt resultat:


Testlänken: