IQ Testi Sonucu

Tebrikler ポンコツ!

Yapmış olduğunuz IQ testi, Raven'ın Progresif Matrisleri konseptinin gelişmiş bir versiyonudur. Bu test genel zeka alanını ölçer: mantığı, açık bir şekilde akıl yürütme ve karmaşıklığı kavrama yeteneğini ve bazen üreme kapasitesi olarak adlandırılan bilgi modellerini tutma ve yeniden üretme yeteneğini ölçer.

Her şeyden önce, standart IQ ortalamasının tarihsel nedenlerden dolayı 100 olarak belirlendiğini göz önünde bulundurun. Tamamladığınız sınav, adayların ortalama sonucu 100 olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle her aday, elde ettiği test sonucunu farklı parametrelerin istatistikleriyle karşılaştırabilir.

Tamamladığınız testin sonuçlarına göre IQ puanınız 132'dur.

Bu tahmini bir IQ puanıdır. Puanınız, durumunuza ve sınava girdiğiniz koşullara bağlı olarak değişebilir.

IQ'nun genel ve uluslararası dağılımı

Dünyadaki en zeki insanların %2'si arasındasınız. Nüfusun %98'inden daha zekisiniz.

Yaş grubuna göre dağılım

Yaş aralığınızdaki en zeki insanların %2'si arasındasınız. Yaş grubunuzdaki insanların %98'inden daha zekisiniz.

Eğitim düzeyine göre dağılım

Eğitim seviyenizdeki en zeki insanların %3'si arasındasınız (5 yıldan fazla Üniversite). Eğitim seviyenizdeki insanların %97'ünden daha akıllısınız.

Çalışma alanına göre dağılım

Çalışma alanınızdaki (Mühendislik ve Teknoloji) en zeki insanların %4'sındasınız. Çalışma alanınızdaki insanların %96'ünden daha akıllısınız.

Arkadaşlarınızın IQ'u nedir?

Sonucunuzun bağlantısı:


Test bağlantısı: