Rättsligt meddelande

Webbplatsen publiceras av Psychological Test,

Webbplatsens ägare och hans team kan nås under sektionen "Kontakt" på webbplatsen.

Det är också möjligt att kontakta teamet på:

Användarvilllkor

Genom att ta testet på webbplatsen accepterar användaren de nuvarande reglerna.

Administrationen av denna webbplats är inte ansvarig om det finns tekniska störningar av tjänster från tredje part.

När betalningen på $5.99 har gjorts förbinder sig administrationen av denna webbplats att överföra användarens IQ-resultat och statistik till användaren.

Detta online-test kan användas för vägledande ändamål. För psykologisk utredning bör du rådfråga en psykolog.

Administrationen av sajten ansvarar inte för några skador relaterade till användningen av webbplatsens tjänster och som erhålls av dess IQ-poängresultat. Användaren noterar att han kan få ett annat resultat på ett annat IQ-test.

Företaget FastSpring tjänster används för betalningssystemet som gör det möjligt att validera varje test och erhålla resultaten.

Användardata

Vi samlar inte in någon annan personlig identifierbar information än din e-postadress som endast är avsedd för att låta dig återställa ditt resultat med funktionen "Återställ mitt resultat". Den andra informationen används endast för att generera statistik som åtföljer varje resultat.