Právne oznámenie

Táto stránka bola publikovaná spoločnosťou Psychological Test,

Majiteľa stránky a jeho spoločnosť môžete kontaktovať cez odkaz "Contact" na stránke.

Môžete nám aj napísať email na adresu:

Podmienky používania

Vykonaním testu na tejto stránke používateľ akceptuje nasledujúce pravidlá.

Administrátor tejto stránky nepreberá zodpovednosť za technické poruchy služieb tretích strán.

Používateľovi budú výsledky jeho IQ testu a štatistika odoslané ihneď po úhrade poplatku v sume €9.99

Tento online test môže byť využitý iba na informatívne účely. Testy kvôli psychologickým indikáciám by mal vykonávať výlučne psychológ.

Administrátor stránky nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu súvisieť s využívaním služieb stránky a zisťovaním skóre IQ. Používateľ berie na vedomie, že pri ďalšom IQ teste môže získať odlišný výsledok.

Pre platobný systém využívame služby spoločnosti FastSpring ktoré umožňujú validáciu každého testu a zasielanie výsledkov.

Pravidlá ochrany súkromia

Nezhromažďujeme žiadne priame osobne identifikovateľné informácie, okrem vašej e-mailovej adresy, ktorá sa zhromažďuje len kvôli tomu, aby ste mohli získať späť svoj výsledok s použitím funkcie „Obnoviť môj výsledok“.

Ďalšie informácie (pseudonym, pohlavie, rok narodenia, študijný odbor, úroveň štúdia, krajina) sú všeobecné údaje, prostredníctvom ktorých nemôžete byť priamo identifikovaný, a tieto údaje sa používajú len na vygenerovanie štatistiky, ktorá vyplýva z vášho výsledku alebo pre všeobecný obsah na webovej stránke.

Nezdieľame žiadne priame osobne identifikovateľné informácie, ktoré sme si uložili a nezasielame žiadne marketingové e-maily.

Podľa GDPR (General Data Protection Regulation, resp. všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov), máte právo nás kedykoľvek požiadať o vymazanie vášho výsledku a údajov, ktoré ste zadali na jeho vytvorenie, zaslaním e-mailu s požiadavkou na z rovnakej e-mailovej adresy, ktorú ste použili na vytvorenie vášho výsledku.