Thông báo pháp lý

Trang web này được xuất bản bởi Psychological Test,

Tất cả chủ sở hữu của trang web và đội ngũ của anh ấy đều có thể được liên hệ thông qua mục "Liên hệ" của trang web.

Cũng có thể liên hệ với Đội ngũ qua:

Điều khoản sử dụng

Bằng cách thực hiện bài kiểm tra trên trang web, người dùng chấp nhận các quy tắc hiện có.

Có thể trả tiền để xác thực kết quả của bạn thông qua người bán lại 'Fastspring'. Vì vậy, bạn sẽ biết nơi bạn đã có câu trả lời tốt hoặc xấu.

Ban quản trị trang này không chịu trách nhiệm nếu dịch vụ từ bên thứ ba xảy ra sự cố kỹ thuật.

Bài kiểm tra trực tuyến này có thể được sử dụng cho các mục đích chỉ định. Vì lý do tâm lý, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia tâm lý.

Ban quản lý trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của trang web và nhận điểm IQ từ trang web. Người dùng lưu ý rằng họ có thể nhận được một kết quả khác với một Bài kiểm tra IQ khác.

Dữ liệu

Google và các đối tác của họ có thể được sử dụng trên một số trang, vì vậy họ có thể thu thập cookie để hiển thị một số quảng cáo.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào ngoài địa chỉ email của bạn với mục đích cho phép bạn nhận lại kết quả của mình bằng tính năng “Khôi phục kết quả của tôi”. Các thông tin khác chỉ được sử dụng để xây dựng thống kê đi kèm với mỗi kết quả.