Thông báo pháp lý

Trang web này được xuất bản bởi Psychological Test,

Tất cả chủ sở hữu của trang web và đội ngũ của anh ấy đều có thể được liên hệ thông qua mục "Liên hệ" của trang web.

Cũng có thể liên hệ với Đội ngũ qua:

Điều khoản sử dụng

Bằng cách thực hiện bài kiểm tra trên trang web, người dùng chấp nhận các quy tắc hiện có.

Ban quản trị trang này không chịu trách nhiệm nếu dịch vụ từ bên thứ ba xảy ra sự cố kỹ thuật.

Sau khi thanh toán 9.99€ đã được hoàn thành, ban quản trị của trang web này cam kết sẽ gửi cho người dùng kết quả IQ và số liệu thống kê của họ.

Bài kiểm tra trực tuyến này có thể được sử dụng cho các mục đích chỉ định. Vì lý do tâm lý, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia tâm lý.

Ban quản lý trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của trang web và nhận điểm IQ từ trang web. Người dùng lưu ý rằng họ có thể nhận được một kết quả khác với một Bài kiểm tra IQ khác.

Các dịch vụ của công ty FastSpring được sử dụng cho hệ thống thanh toán để cho phép việc xác nhận từng Bài kiểm tra và nhận được kết quả.

Dữ liệu

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào ngoài địa chỉ email của bạn với mục đích cho phép bạn nhận lại kết quả của mình bằng tính năng “Khôi phục kết quả của tôi”. Các thông tin khác chỉ được sử dụng để xây dựng thống kê đi kèm với mỗi kết quả.