Spoľahlivosť medzinárodného testu IQ

V tejto štúdii bolo náhodne vybraných 66032 výsledkov tak, aby reprezentovali svetovú populáciu (na základe percentuálneho podielu svetovej populácie v jednotlivých krajinách na začiatku roka 2024) v 3 rôznych rokoch (2020, 2021 a 2022). K dispozícii bol dostatok údajov, aby reprezentovali 82,54 % svetovej populácie v troch rôznych rokoch. V prípade zvyšných 17,46 % nebol k dispozícii dostatok údajov na ich riadne zahrnutie do štúdie, preto boli ignorované. Nemali by však urobiť významnú zmenu v celkových výsledkoch.

Celkové výsledky všetkých troch rokov po zaokrúhlení na jednotky predstavujú štandardnú odchýlku približne 15 a priemerné IQ približne 100.

To štatisticky naznačuje, že tento test IQ môže poskytnúť účinný údaj o skóre IQ jednotlivca (aspoň s presnosťou na niekoľko bodov) pomocou metódy Ravenovej matice. Pravdepodobne viac ako väčšina ostatných testov na internete (ak nie všetky). Ale samozrejme: výsledky tohto testu by sa mali brať ako orientačné a nenahrádzajú psychologickú konzultáciu.

Štandardná odchýlka a priemerné IQ svetovej populácie v medzinárodnom IQ teste v rokoch 2020, 2021 a 2022