Rahvusvahelise IQ-testi usaldusväärsus

Käesolevas uuringus valiti juhuslikult 66032 tulemust, et esindada maailma rahvastikku (lähtudes maailma rahvastiku protsendimäärast riikide kaupa 2024. aasta alguses) kolmel erineval aastal (2020, 2021 ja 2022). Andmeid oli piisavalt, et esindada 82,54% maailma rahvastikust kolmel erineval aastal. Ülejäänud 17,46% kohta ei olnud piisavalt andmeid, et neid korralikult uuringusse kaasata, seega jäeti nad kõrvale. Kuid need ei tohiks üldistes tulemustes olulist muutust teha.

Kõigi kolme aasta koondtulemused, kui need ümardada ühikuni, on standardhälve umbes 15 ja keskmine IQ umbes 100.

See näitab statistiliselt, et see IQ-testi abil saab Raven'i maatriksi meetodi abil tõhusalt (vähemalt mõne punkti täpsusega) määrata üksikisiku IQ-skoori. Tõenäoliselt rohkem kui enamik teisi internetis olevaid teste (kui mitte kõik). Kuid loomulikult: selle testi tulemusi tuleks võtta kui näidustust ja need ei asenda psühholoogilist konsultatsiooni.

Maailma elanikkonna IQ standardhälve ja keskmine IQ rahvusvahelisel IQ-testi aastatel 2020, 2021 ja 2022