Fiabilitatea testului internațional IQ

În acest studiu, 66032 de rezultate au fost selectate aleatoriu pentru a reprezenta populația mondială (pe baza procentajului populației mondiale pe țară la începutul anului 2024) în 3 ani diferiți (2020, 2021 și 2022). Au fost disponibile suficiente date pentru a reprezenta 82,54% din populația mondială în cei trei ani diferiți. Pentru restul de 17,46% nu existau suficiente date pentru a le include în mod corespunzător în studiu, așa că au fost ignorate. Dar acestea nu ar trebui să facă o schimbare semnificativă în rezultatele generale.

Rezultatele generale ale celor trei ani, atunci când sunt rotunjite la unitate, sunt o deviație standard de aproximativ 15 și un IQ mediu de aproximativ 100.

Acest lucru sugerează, din punct de vedere statistic, că acest test de IQ poate oferi o indicație eficientă a scorului IQ al unui individ (cel puțin la câteva puncte) folosind metoda matricei Raven. Probabil mai mult decât majoritatea celorlalte teste de pe internet (dacă nu chiar toate). Dar, desigur: rezultatele acestui test trebuie luate ca o indicație și nu înlocuiesc un consult psihologic.

Abaterea standard și IQ-ul mediu al populației mondiale la testul internațional de IQ din anii 2020, 2021 și 2022