Надійність міжнародного тесту IQ

У цьому дослідженні було випадковим чином відібрано 66032 результати, щоб репрезентувати населення світу (на основі відсотка населення в кожній країні на початок 2024 року) за 3 різні роки (2020, 2021 і 2022). Було достатньо даних, щоб представити 82,54% населення світу в ці три роки. Для решти 17,46% даних було недостатньо, щоб належним чином включити їх у дослідження, тому вони були проігноровані. Але вони не повинні суттєво вплинути на загальні результати.

Загальні результати всіх трьох років, якщо округлити до одиниці, становлять стандартне відхилення близько 15, а середній IQ - близько 100.

Це свідчить про те, що статистично цей тест IQ може ефективно визначати рівень IQ людини (принаймні, з точністю до кількох балів) за допомогою методу матриці Равена. Ймовірно, більше, ніж більшість інших тестів в Інтернеті (якщо не всі). Але, звичайно, результати цього тесту слід сприймати як орієнтовну інформацію і не замінювати психологічну консультацію.

Середньоквадратичне відхилення та середній рівень IQ населення світу за результатами міжнародного тесту IQ у 2020, 2021 та 2022 роках