Spolehlivost mezinárodního testu IQ

V této studii bylo náhodně vybráno 66032 výsledků tak, aby reprezentovaly světovou populaci (na základě procentuálního zastoupení světové populace v jednotlivých zemích na začátku roku 2024) ve 3 různých letech (2020, 2021 a 2022). K dispozici byl dostatek údajů, které reprezentovaly 82,54 % světové populace ve třech různých letech. Pro zbývajících 17,46 % nebyl k dispozici dostatek údajů, aby je bylo možné do studie řádně zahrnout, proto byly ignorovány. Neměly by však udělat významnou změnu v celkových výsledcích.

Celkové výsledky všech tří let po zaokrouhlení na jednotky jsou standardní odchylka přibližně 15 a průměrné IQ přibližně 100.

To statisticky naznačuje, že tento test IQ může poskytnout účinný údaj o skóre IQ jednotlivce (alespoň s přesností na několik bodů) pomocí metody Ravenovy matice. Pravděpodobně více než většina ostatních testů na internetu (ne-li všechny). Ale samozřejmě: výsledky tohoto testu je třeba brát jako orientační a nenahrazují psychologickou konzultaci.

Směrodatná odchylka a průměrné IQ světové populace v mezinárodním testu IQ v letech 2020, 2021 a 2022