Tarptautinio IQ testo patikimumas

Šiame tyrime atsitiktine tvarka buvo atrinkti 66032 rezultatai, kurie atspindi pasaulio gyventojų skaičių (remiantis pasaulio gyventojų procentine dalimi kiekvienoje šalyje 2024 m. pradžioje) 3 skirtingais metais (2020, 2021 ir 2022 m.). Buvo gauta pakankamai duomenų, kad būtų galima reprezentuoti 82,54 % pasaulio gyventojų trejais skirtingais metais. Apie likusius 17,46 % nebuvo pakankamai duomenų, kad juos būtų galima tinkamai įtraukti į tyrimą, todėl jie buvo ignoruojami. Tačiau jie neturėtų reikšmingai pakeisti bendrų rezultatų.

Suapvalinus iki vieneto, bendri visų trejų metų rezultatai yra maždaug 15 standartinių nuokrypių, o vidutinis IQ - maždaug 100.

Tai statistiškai rodo, kad šis IQ testas, taikant Raveno matricos metodą, gali efektyviai parodyti asmens IQ rezultatą (bent jau kelių balų tikslumu). Tikriausiai daugiau nei dauguma kitų internete esančių testų (jei ne visi). Tačiau, žinoma: šio testo rezultatai turėtų būti laikomi orientaciniais ir nepakeičia psichologo konsultacijos.

Standartinis nuokrypis ir vidutinis pasaulio gyventojų IQ, gautas atlikus tarptautinį IQ testą 2020, 2021 ir 2022 m.