Wiarygodność międzynarodowego testu IQ

W tym badaniu losowo wybrano 66032 wyniki w celu reprezentowania światowej populacji (na podstawie odsetka światowej populacji na kraj na początku 2024 r.) w 3 różnych latach (2020, 2021 i 2022). Dostępnych było wystarczająco dużo danych, aby reprezentować 82,54% światowej populacji w trzech różnych latach. Dla pozostałych 17,46% nie było wystarczających danych, aby odpowiednio uwzględnić je w badaniu, więc zostały one zignorowane. Nie powinno to jednak znacząco zmienić ogólnych wyników.

Ogólne wyniki ze wszystkich trzech lat, po zaokrągleniu do jednostki, to odchylenie standardowe około 15 i średnie IQ około 100.

Sugeruje to statystycznie, że ten test IQ może zapewnić skuteczne wskazanie wyniku IQ danej osoby (przynajmniej z dokładnością do kilku punktów) przy użyciu metody macierzy Ravena. Prawdopodobnie bardziej niż większość innych testów w Internecie (jeśli nie wszystkie). Ale oczywiście: wyniki tego testu powinny być traktowane jako wskazówka i nie zastępują konsultacji psychologicznej.

Odchylenie standardowe i średnie IQ światowej populacji w międzynarodowym teście IQ w latach 2020, 2021 i 2022