Tillförlitligheten hos det internationella IQ-testet

I den här studien valdes 66032 resultat slumpmässigt ut för att representera världsbefolkningen (baserat på världsbefolkningens procentandel per land i början av 2024) under tre olika år (2020, 2021 och 2022). Tillräckliga data fanns tillgängliga för att representera 82,54 % av världens befolkning under de tre olika åren. För de återstående 17,46 % fanns det inte tillräckligt med data för att inkludera dem korrekt i studien, så de ignorerades. Men de bör inte göra någon betydande förändring i de övergripande resultaten.

De övergripande resultaten för alla tre åren, när de avrundas till enheten, är en standardavvikelse på cirka 15 och en genomsnittlig IQ på cirka 100.

Detta tyder statistiskt på att detta IQ-test kan ge en effektiv indikation på en individs IQ-poäng (åtminstone inom några få punkter) med hjälp av Raven-matrismetoden. Förmodligen mer än de flesta andra tester på internet (om inte alla). Men naturligtvis: resultaten av detta test bör tas som en indikation och ersätter inte en psykologisk konsultation.

Standardavvikelse och genomsnittlig IQ för världens befolkning på det internationella IQ-testet för åren 2020, 2021 och 2022