Påliteligheten til den internasjonale IQ-testen

I denne studien ble 66032 resultater tilfeldig valgt ut for å representere verdens befolkning (basert på prosentandelen av verdens befolkning per land i begynnelsen av 2024) i tre ulike år (2020, 2021 og 2022). Det var nok data tilgjengelig til å representere 82,54 % av verdens befolkning i de tre årene. For de resterende 17,46 % var det ikke nok data til å inkludere dem i studien, så de ble ignorert. Men de bør ikke utgjøre noen vesentlig endring i de samlede resultatene.

De samlede resultatene for alle tre årene, avrundet til én enhet, gir et standardavvik på rundt 15 og en gjennomsnittlig IQ på rundt 100.

Dette tyder statistisk sett på at denne IQ-testen kan gi en effektiv indikasjon på en persons IQ-score (i det minste med noen få poengs nøyaktighet) ved hjelp av Raven-matrisemetoden. Sannsynligvis mer enn de fleste andre tester på internett (om ikke alle). Men selvfølgelig: resultatene av denne testen bør tas som en indikasjon og erstatter ikke en psykologisk konsultasjon.

Standardavvik og gjennomsnittlig IQ for verdens befolkning på den internasjonale IQ-testen i årene 2020, 2021 og 2022.