De siste 20 resultatene

Soklove
IQ : 132
22/08/19 03:44
pinenut
IQ : 117
22/08/19 03:43
LEE
IQ : 88
22/08/19 03:30
jane62
IQ : 89
22/08/19 03:28
안홍준
IQ : 107
22/08/19 03:26
kkown
IQ : 112
22/08/19 03:25
Алексей
IQ : 105
22/08/19 03:19
Emiliano
IQ : 83
22/08/19 03:12
정선생
IQ : 136
22/08/19 03:10
sug
IQ : 110
22/08/19 03:08
정보미
IQ : 130
22/08/19 03:07
Stef
IQ : 100
22/08/19 03:07
renapi
IQ : 95
22/08/19 03:04
김민수
IQ : 132
22/08/19 02:59
Shaker1401
IQ : 120
22/08/19 02:55
Erick
IQ : 82
22/08/19 02:54
Yui
IQ : 123
22/08/19 02:50
최재우
IQ : 118
22/08/19 02:49
Jenny
IQ : 119
22/08/19 02:45
Juju
IQ : 113
22/08/19 02:43

Internasjonal IQ Test

Velkommen til den Internasjonale IQ Testen.

Før du starter testen, sørg for at du befinner deg på et sted som lar deg konsentrere deg.

Vi vil evaluere gjennom 40 spørsmål din evne til å lære, til å forstå, til å forme konsepter, til å behandle informasjon, til å ta i bruk logikk og fornuft.

Resultatet ditt på slutten av denne testen vil informere deg om din IQ, i tillegg til din plassering sammenlignet med befolkningen ved å bruke forskjellig statistikk.

Hensikten med IQ Testen

IQ Testen kan brukes til mange ting. Den gjør det mulig å avgjøre en persons nivå med tanke på å være i stand til å lære, til å forstå, til å forme konsepter, til å behandle informasjon, til å ta i bruk logikk og fornuft, sammenlignet med befolkningen. Den er indikativ og kan representere en influens på ikke-vanlige karakterer man kan møte på i samfunnet, om det er i relasjon til isolasjon, avvisning, eller avstand, eller intellektuelt, som for eksempel letthet eller utfordringer man møter på i intellektuelle aktiviteter. På en annen måte kan det også forklare suksess som er oppnådd på enklere måter enn andre av individer.

Denne testens effektivitet

IQ Testen vi leverer har blitt etablert av et team ekspertforskere innen psykologi. Den brukes internasjonalt av millioner av brukere og nye brukere tar den hver dag. Statistikken som oppgis og etableres med hjelp av de totale resultatene gjør det mulig å verifisere påliteligheten i relasjon til kallibrering IQ-skalasystemet som er representert av gausskurven.

De begavede

Mennesker med mye høyere intellectual quotients (>130), også kalt "begavede", har en tendens til å finne det lettere å foreta intellektuelle aktiviteter enn andre. De mest velkjente egenskapene til begavede er:

  • Nysgjerrighet og en tørste etter læring: De spør seg selv mange spørsmål og er i stand til å skaffe kunnskap på egenhånd.
  • Perfeksjonisme, trangen til å gjøre ting nøyaktig og utmerket.
  • Frykten for en selv, hvem en er, for konsekvensene av deres overflytende tanker og følelser.
  • Interesse som noen ganger når et besatt nivå innenfor spesielle temaer.
  • Hypersensitivitet som ofte er usynlig fra utsiden.
  • En super evne til å følge meg og konsentrere seg.
  • Meta-kognitiv bevissthet: De vet hvordan de skal identifisere og gjenbruke planer, konsepter, og strategier som de kan bruke til å løse problemer.

Det mentale handikappet

Mennesker med veldig lav intellectual quotients (<70) defineres som at de har en mental funksjonshemmende lidelse og kan oppleve, til tross for intenst arbeid, flere utfordringer enn andre i intellektuelle aktiviteter og kan muligens også opprettholde, til tross for dem selv, utfordringer i sosiale oppførsler, til tross for viljestyrken deres. Hovedårsakene som kan forklare utviklingen av denne funksjonshemningen vil være næringsproblemer under graviditet eller fødselsproblemer, som for eksempel mangel på oksygen. Eksponering til spesifikke sykdommer som kikhoste eller meslinger med for sen behandling kan også forklare en mental lidelse.

Vår statistikk

Vi gir ut hvert IQ resultat med personliggjort statistikk som rangerer kandidaten basert på forskjellige parametre (befolkning, aldersgruppe, utdanningsnivå, utdanningsfelt).

Vår følgende statistikk er tatt fra våre studier av alle kandidater på den globale skalaen over flere år og kan utvikle seg, avhengig av de nye resultatene som kommer inn.

Generell internasjonal distribusjon av IQ

Distribusjon via aldersgruppe

Distribusjon via utdanningsnivå

Distribusjon via utdanningsfelt