ÄO-testituloksesi

Onnittelut K!

Tekemäsi ÄO-testi on kehitetty Ravenin progressiivisten matriisien pohjalta. Testi mittaa yleistä älykkyyttä: logiikkaa, selkeää perustelukykyä ja monimutkaisten asioiden ymmärrystä, sekä kykyä säilyttää ja toistaa tietomalleja, jota joskus uusiutumiskyvyksikin kutsutaan.

On syytä ottaa huomioon, että historiallisista syistä tarkasteltuna tavanomaisen ÄO:n keskiarvoksi on asetettu 100. Läpäisemäsi testi on suunniteltu siten, että ehdokkaiden keskimääräiseksi tulokseksi on arvioitu 100. Jokaisella testikandidaatilla on mahdollisuus vertailla saamaansa tulosta erilaisten parametrien pohjalta luotuihin tilastoihin.

Juuri suorittamasi testin perusteella ÄO:si on 99.

Tämä ÄO-pistemäärä on arvio. Tuloksesi saattaa muuttua sen hetkisestä kunnostasi tai olosuhteista riippuen, joiden alaisuudessa testi suoritetaan

ÄO:n yleinen ja kansainvälinen jakautuminen

Kuulut 53% maailman älykkäimmistä ihmisistä. Olet älykkäämpi kuin 47% väestöstä.

Jakautuminen ikäryhmittäin

Kuulut 68% ikäryhmäsi älykkäimmistä ihmisistä. Olet älykkäämpi kuin 32% ikäryhmäsi ihmiset.

Jakautuminen tutkintotasoittain

Kuulut 60% tutkintotasosi älykkäimmistä ihmisistä (3 vuoden tutkinto). Olet älykkäämpi kuin 40% tutkintotasosi ihmisistä.

Jakautuminen opintoaloittain

Kuulut 53% opintoalasi älykkäimmistä ihmisistä (Kaupanala ja johto). Olet älykkäämpi kuin 47% opintoalasi ihmisistä.