IQ-testresultat

Grattis K!

IQ-testet du har gjort är en utveckling av Ravens progressiva matrisbegrepp. Det mäter domänen för allmän intelligens: den mäter logik, förmågan att resonera tydligt och förstå komplexiteten, liksom förmågan att behålla och reproducera informationsmönster, ibland kallad reproduktionskapacitet.

Tänk framför allt på att den genomsnittliga IQ-nivån är historiskt sett 100. Testet som du har gjort är utformat så att kandidaternas genomsnittliga resultat är 100. Sedan kan varje kandidat, enligt resultatet som han uppnår, jämföra sitt resultat med statistiken över olika parametrar.

Baserat på resultaten från det test du just har avslutat, är din IQ-poäng 99.

Denna IQ-poäng är en uppskattning. Din poäng kan ändras beroende på din form och omständigheterna under vilka du tar testet.

Allmän och internationell distribution av IQ

Du är bland 53% av världens smartaste människor. Du är smartare än 47% of the population.

Distribution efter åldersgrupp

Du är bland 68% av de smartaste människorna i ditt åldersintervall. Du är smartare än 32% av befolkningen i din åldersintervall.

Distribution efter studienivå

Du är bland 60% av de smartaste personerna på din studienivå (3 års examen). Du är smartare än 40% v befolkningen på din studienivå.

Distribution efter utbildningsinriktning

Du är bland 53% av de smartaste personerna i din utbildningsinriktning (Handel och ledarskap). Du är smartare än 47% av befolkningen i din utbildningsinriktning.