IQ-testi tulemus

Palju õnne K!

Teie tehtud IQ-test on Raveni progressiivsete maatriksite kontseptsiooni areng. See mõõdab üldise intelligentsuse valdkonda: mõõdab loogikat, võimet selgelt põhjendada ja mõista keerukust, samuti võimet säilitada ja reprodutseerida infomustreid, mida mõnikord nimetatakse ka reproduktiivseks võimeks.

Eelkõige tuleb arvestada, et ajaloolise tähtsusega põhjustel on standardse IQ keskmine 100. Teie läbitud test on loodud nii, et kandidaatide keskmine tulemus oleks 100. Seejärel saab iga kandidaat vastavalt saadud tulemusele võrrelda oma tulemust erinevate parameetrite statistikaga.

Teie äsja läbitud testi tulemuste põhjal on teie IQ-skoor 99.

See IQ-skoor on hinnanguline. Teie skoor võib muutuda sõltuvalt teie tasemest ja tingimustest, milles testi sooritate.

IQ üldine ja rahvusvaheline jaotus

Kuulute maailma 53% kõige targemate inimeste hulka. Olete targem kui 47% elanikkonnast.

Jaotus vanuserühmade kaupa

Kuulute oma vanusevahemiku 68% kõige nutikamate inimeste hulka. Olete targem kui 32% oma vanuserühma kuuluvatest inimestest.

Jaotus õppetaseme järgi

Kuulute oma õppetaseme (3-aastane õppekraad) 60% kõige targemate inimeste hulka. Olete targem kui 40% sama õppetasemega inimestest.

Jaotus õppevaldkonna järgi

Kuulute oma õppevaldkonna (Äri ja juhtimine) 53% kõige targemate inimeste hulka. Olete targem kui 47% oma õppevaldkonna inimestest.