Wynik Testu IQ

Gratulacje, K!

Test IQ, który wypełniłeś jest ewolucją testu postępowych macierzy Ravena. Mierzy ogólną inteligencję: logikę, umiejętność jasnego rozumowania i rozumienia złożoności, a także umiejętność pozyskiwania i przetwarzania powtarzających się informacji, nazywaną czasem zdolnościami reprodukcyjnymi.

Ponadto, pamiętaj, że średnie standardowe IQ wynosi 100, z powodów historycznych. Test, który zdałeś jest tak stworzony, żeby średnim wynikiem kandydatów było 100. Następnie każdy kandydat, w nawiązaniu do swoich wyników, może porównać swój rezultat do statystycznych danych według różnych parametrów.

Bazując na wynikach testu, który właśnie wypełniłeś, Twój wynik IQ wynosi 99.

Ten wynik IQ jest szacunkowy. Wynik może się zmienić w zależności od Twojej kondycji i warunków wypełniania testu.

Ogólny i międzynarodowy rozkład IQ

Należysz do 53% najbardziej inteligentnych ludzi na świecie. Jesteś bardziej inteligentny od 47% populacji.

Rozkład w podziale na grupy wiekowe

Należysz do 68% najbardziej inteligentnych ludzi w Twojej grupie wiekowej. Jesteś bardziej inteligentny od 32% ludzi z Twojej grupy wiekowej.

Rozkład w podziale na poziom wykształcenia

Należysz do 60% najbardziej inteligentnych ludzi na Twoim poziomie wykształcenia (3-letnie studia). Jesteś bardziej inteligentny od 40% ludzi na Twoim poziomie wykształcenia.

Rozkład w podziale na dziedzinę nauki

Należysz do 53% najbardziej inteligentnych ludzi w Twojej dziedzinie nauki (Commercial and management). Jesteś bardziej inteligentny od 47% ludzi z Twojej dziedziny nauki.