Výsledky IQ Testu

Blahoželáme, K!

Test IQ, ktorý ste práve dokončili, bol vytvorený na základe konceptu známych progresívnych matíc od Ravena. Vyhodnocuje oblasť všeobecnej inteligencie: meria logiku, schopnosť uvažovať a pochopiť zložitosť, ako aj schopnosť zapamätať si a reprodukovať informačné vzorce, ktorá sa nazýva aj reprodukčná kapacita.

Vezmite do úvahy fakt, že priemer štandardného IQ je z historických dôvodov nastavený na 100 bodov. Test, ktorý ste úspešne absolvovali, je teda navrhnutý tak, aby priemerný výsledok uchádzačov bol 100. Potom je možné porovnať výsledok každej testovanej osoby so štatistikami podľa rôznych parametrov.

Podľa výsledku vášho testu, je vaše skóre IQ 99.

Toto skóre IQ je odhadované. Vaše skóre sa môže zmeniť v závislosti od vašej formy a podmienok, za ktorých test absolvujete.

Všeobecné a medzinárodné rozloženie IQ

Patríte do 53% ajinteligentnejších ľudí zo svetovej populácie. Ste teda inteligentnejší ako 47% populácie sveta.

Rozloženie podľa vekovej skupiny

Patríte do 68% najinteligentnejších ľudí vo vašej vekovej skupine. Ste teda inteligentnejší ako 32% ľudí vo vašej vekovej skupine.

Rozloženie podľa stupňa dosiahnutého vzdelania

Patríte do 60% najinteligentnejších ľudí v skupine podľa vašej úrovne dosiahnutého vzdelania (3-ročné vysokoškolské vzdelanie). Ste teda inteligentnejší ako 40% ľudí vo vašej skupine podľa dosiahnutého vzdelania.

Rozloženie podľa oblasti vzdelania

Patríte do 53% ajinteligentnejších ľudí v skupine podľa študijného odboru (Obchod a manažment). Ste teda inteligentnejší ako 47% ľudí vo vašej skupine podľa študijného odboru.