IQ Test Resultat

Gratulerer, 森川眞行!

IQ-testen du har fullført er en evolusjon av Ravens progressive matrisekonsept. De måler domenet av generell intelligens: De måler logikk, evnen til å bruke fornuft og forstå kompleksitet, i tillegg til evnen til å ta inn og reprodusere informasjonsmønster, som noen ganger kalles reproduktiv kapasitet.

Viktigst av alt bør du huske at gjennomsnittet for standard IQ er satt til 100 av historiske hensikter. Testen du har bestått er designet slik at gjennomsnittsresultatet for kandidatene er 100. Deretter, i henhold til resultatet man mottar, kan man sammenligne resultatet til statistikk fra ulike parametre.

Basert på resultatene av Testen du nettopp fullførte, er IQ-scoren din 111.

Denne IQ-scoren er et estimat. Scoren din kan endre seg avhengig av formen og omstendigheter som du tar Testen under.

Generell internasjonal distribusjon av IQ

Du er i de 23% av de smarteste personene i verden. Du er smartere enn 77% av befolkningen.

Distribusjon via aldersgruppe

Du er i de 9% av de smarteste personene i din aldersgruppe. Du er smartere enn 91% av personer i din aldersgruppe.

Distribusjon via utdanningsnivå

Du er i de 33% av de smarteste personene i ditt utdanningsnivå (4 års studiegrad). Du er smartere enn 67% av personer i ditt utdanningsnivå.

Distribusjon via utdanningsfelt

Du er i de 25% av de smarteste personene innenfor ditt utdanningsfelt (Kunst og design). Du er smartere enn 75% av personer innenfor ditt utdanningsfelt.

Hva er IQ for vennene dine?

Koblingen til resultatet ditt:


Testkoblingen: