Kết quả kiểm tra IQ

Xin chúc mừng 森川眞行!

Bài kiểm tra IQ mà bạn vừa hoàn thành là một bước tiến bộ của khái niệm ma trận lũy tiến của Raven. Nó đo lường lĩnh vực về trí thông minh nói chung: đo lường logic, khả năng suy luận rõ ràng và nắm bắt khái niệm phức tạp, cũng như khả năng ghi nhớ và lặp lại các mẫu thông tin, đôi khi còn được gọi là khả năng tái tạo.

Trên hết, hãy lưu ý rằng mức trung bình của chỉ số IQ tiêu chuẩn được đặt ở mức 100 vì lý do lịch sử. Bài kiểm tra mà bạn đã hoàn thành được thiết kế sao cho kết quả trung bình của các ứng viên là 100. Sau đó, mỗi ứng viên có thể so sánh kết quả nhận được của mình với thống kê của các tham số khác nhau.

Dựa trên kết quả của bài kiểm tra bạn vừa hoàn thành, điểm IQ của bạn là 111.

Điểm IQ này chỉ là một ước tính. Điểm của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào hình thức và các điều kiện khi bạn làm bài kiểm tra.

Phân bố IQ chung và quốc tế

Bạn nằm trong số 23% những người thông minh nhất thế giới. Bạn thông minh hơn 77% dân số.

Phân bố theo nhóm tuổi

Bạn nằm trong số 9% những người thông minh nhất trong độ tuổi của bạn. Bạn thông minh hơn 91% những người trong độ tuổi của bạn.

Phân bố theo trình độ học vấn

Bạn nằm trong số 33% những người thông minh nhất ở trình độ học vấn của bạn (Bằng cấp học 4 năm). Bạn thông minh hơn 67% những người cùng trình độ học vấn với bạn.

Phân bố theo lĩnh vực học tập

Bạn nằm trong số 25% những người thông minh nhất trong lĩnh vực học tập của bạn (Nghệ thuật và thiết kế). Bạn thông minh hơn 75% những người cùng ngành học.

IQ của bạn bè của bạn là gì?

Liên kết kết quả của bạn:


Liên kết kiểm tra: