De siste 20 resultatene

신나윤
IQ : 99
23/09/19 07:57
JX
IQ : 109
23/09/19 07:55
Юсуф
IQ : 105
23/09/19 07:55
정한
IQ : 91
23/09/19 07:55
RTa_tech
IQ : 130
23/09/19 07:49
rocco
IQ : 99
23/09/19 07:32
esp
IQ : 93
23/09/19 07:32
Yeshayahu24
IQ : 85
23/09/19 07:32
Ayesha70
IQ : 98
23/09/19 07:32
Greg
IQ : 125
23/09/19 07:30
Ekaterina
IQ : 108
23/09/19 07:30
dragan
IQ : 109
23/09/19 07:28
knox
IQ : 87
23/09/19 07:25
Hssini
IQ : 135
23/09/19 07:24
K
IQ : 106
23/09/19 07:23
우정명
IQ : 106
23/09/19 07:21
zayn
IQ : 96
23/09/19 07:11
han
IQ : 120
23/09/19 07:09
monr000
IQ : 124
23/09/19 07:06
Jou
IQ : 135
23/09/19 06:59

Internasjonal IQ Test

Velkommen til den Internasjonale IQ Testen.

Før du starter testen, sørg for at du befinner deg på et sted som lar deg konsentrere deg.

Vi vil evaluere gjennom 40 spørsmål din evne til å lære, til å forstå, til å forme konsepter, til å behandle informasjon, til å ta i bruk logikk og fornuft.

Resultatet ditt på slutten av denne testen vil informere deg om din IQ, i tillegg til din plassering sammenlignet med befolkningen ved å bruke forskjellig statistikk.

Hensikten med IQ Testen

IQ Testen kan brukes til mange ting. Den gjør det mulig å avgjøre en persons nivå med tanke på å være i stand til å lære, til å forstå, til å forme konsepter, til å behandle informasjon, til å ta i bruk logikk og fornuft, sammenlignet med befolkningen. Den er indikativ og kan representere en influens på ikke-vanlige karakterer man kan møte på i samfunnet, om det er i relasjon til isolasjon, avvisning, eller avstand, eller intellektuelt, som for eksempel letthet eller utfordringer man møter på i intellektuelle aktiviteter. På en annen måte kan det også forklare suksess som er oppnådd på enklere måter enn andre av individer.

Denne testens effektivitet

IQ Testen vi leverer har blitt etablert av et team ekspertforskere innen psykologi. Den brukes internasjonalt av millioner av brukere og nye brukere tar den hver dag. Statistikken som oppgis og etableres med hjelp av de totale resultatene gjør det mulig å verifisere påliteligheten i relasjon til kallibrering IQ-skalasystemet som er representert av gausskurven.

De begavede

Mennesker med mye høyere intellectual quotients (>130), også kalt "begavede", har en tendens til å finne det lettere å foreta intellektuelle aktiviteter enn andre. De mest velkjente egenskapene til begavede er:

  • Nysgjerrighet og en tørste etter læring: De spør seg selv mange spørsmål og er i stand til å skaffe kunnskap på egenhånd.
  • Perfeksjonisme, trangen til å gjøre ting nøyaktig og utmerket.
  • Frykten for en selv, hvem en er, for konsekvensene av deres overflytende tanker og følelser.
  • Interesse som noen ganger når et besatt nivå innenfor spesielle temaer.
  • Hypersensitivitet som ofte er usynlig fra utsiden.
  • En super evne til å følge meg og konsentrere seg.
  • Meta-kognitiv bevissthet: De vet hvordan de skal identifisere og gjenbruke planer, konsepter, og strategier som de kan bruke til å løse problemer.

Det mentale handikappet

Mennesker med veldig lav intellectual quotients (<70) defineres som at de har en mental funksjonshemmende lidelse og kan oppleve, til tross for intenst arbeid, flere utfordringer enn andre i intellektuelle aktiviteter og kan muligens også opprettholde, til tross for dem selv, utfordringer i sosiale oppførsler, til tross for viljestyrken deres. Hovedårsakene som kan forklare utviklingen av denne funksjonshemningen vil være næringsproblemer under graviditet eller fødselsproblemer, som for eksempel mangel på oksygen. Eksponering til spesifikke sykdommer som kikhoste eller meslinger med for sen behandling kan også forklare en mental lidelse.

Vår statistikk

Vi gir ut hvert IQ resultat med personliggjort statistikk som rangerer kandidaten basert på forskjellige parametre (befolkning, aldersgruppe, utdanningsnivå, utdanningsfelt).

Vår følgende statistikk er tatt fra våre studier av alle kandidater på den globale skalaen over flere år og kan utvikle seg, avhengig av de nye resultatene som kommer inn.

Generell internasjonal distribusjon av IQ

Distribusjon via aldersgruppe

Distribusjon via utdanningsnivå

Distribusjon via utdanningsfelt